Ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Περιφερειακού τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Περιφερειακού τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αλεξάνδρειας
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας