Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας: Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών Κύριο

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας: Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 


Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του άρθρου 306 παρ. 1 του Ν. 4512/2018/(ΦΕΚ 5 τευχ Α΄, 17-1-2018), το με αριθμό πρωτ. 12729/27/5/2022 έγγραφο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου απευθυνόμενο σε όλους του Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας, και την απόφαση 219/10/8/2022 του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ημαθίας


ΚΑΛΟΥΜΕ


τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας σε αρχαιρεσίες, στα γραφεία του Συλλόγου στη Βέροια, Πλ.Ρακτιβάν 1, 3ος όροφος, για την εκλογή:
1.ΕΝΤΕΚΑ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.


2.Προέδρου Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ Τακτικών μελών ως και Αντιπροέδρου του Π.Σ. και ΕΞΙ Αναπληρωματικών μελών.


3.ΤΡΙΩΝ μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.


4.ΕΞΙ Εκπροσώπων του Ι.Σ. Ημαθίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


Η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 από 8 π.μ. έως και 8 μ.μ.


Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.


Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα κλείσει την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και οι αιτήσεις για διόρθωση πιθανού λάθους θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.


Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για ένα από τα παραπάνω αξιώματα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 2.30 μ.μ. εφόσον εκπληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


1.Ταμειακή τακτοποίηση μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 2.30 μ.μ.


2.Για το αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο υποψήφιος, οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και να ασκεί το Ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια αυτού. Επιπλέον απαιτείται να έχει ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο.


3.Για το αξίωμα των εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας για τον ΠΙΣ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για τουλάχιστον ένα χρόνο.


Εντός τριών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας ανακηρύσσει δι’ εγγράφου ανακοινώσεως τους υποψηφίους.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας